Våra tjänster

Vi utför tjänster inom lokalnät i spänningsnivåerna 0,4–24 kV och har stor erfarenhet av lokalnätsombyggnader. Vi åtar oss uppdrag på både service- och anläggningssidan över hela landet. Välkommen att kontakta oss för tjänster inom elkraft!

Kraftteamet har erfarenhet av både om- och nybyggnad på landsbygden och centralt i städerna. Vi åtar oss både luftledning och jordkabelprojekt. Vi avväger och stolpsätter nya luftledningar och mäter in kabelschakter med GPS.

Vi har erfarenhet av projektledning på lokalnätsprojekt, både som beställarombud samt projektledning hos entreprenören.

Beredning / projektledning på både service- och anläggningssidan

Kraftteamet utför:

 • Anläggningsprojekt: Berör ofta ett större område och antal elnätskunder.
 • Serviceuppdrag: Till stor del mindre projekt i form av nyanslutningar och mindre anläggningsuppdrag.

Beredning

En arbetshandling ligger till underlag för en större eller mindre utbyggnad, om- eller nybyggnation av elnätet. Arbetshandlingen innehåller många delar, bland annat

 • Materialberedning
 • Nätberäkning
 • Avtal och tillståndsfrågor
 • Markägarkontakter
 • Värdering av skog
 • Myndighetskontakter
 • Samordning och dokumentation
 • Kalkylering.

Ombyggnationerna är kan vara både i luft och mark. Detta beror främst på rådande markförhållanden men kan också bero på andra omständigheter.

Luftledningsbyggnation

Vi har erfarenhet inom BLL och hängkabelbyggnation. I dessa uppdrag ingår ofta flera olika delmoment:

 • Avvägning, utsättning med GPS och totalstation.
 • Stolpplacering och dimensionering.
 • Materialberedning.

Skogliga tjänster

Tjänster för skog- och markfrågor

 • Intrångs- och markersättningar
 • Markavtalshantering
 • Markägarfrågor
 • Mark- och skogsvärdering
 • Projektledning

Dokumentation

Kraftteamet dokumenterar i nätägarens kartsystem

 • PowerGrid
 • NETBAS.

Kontakta oss 

Kontakt

 

802