GDPR

Hantering av personuppgifter


Kraftteamet AB vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. All behandling av personuppgifter inom Kraftteamet AB sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Kraftteamet AB införskaffar personuppgifter för att kunna genomföra våra projekt mot elnätkraftsbolagen. Personuppgifterna används bland annat för komma i kontakt med er som berörd markägare eller kund för att kunna upprätta markupplåtelseavtal, intrångsersättning m.m.


Dina rättigheter


Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du kan när som helst ändra dina personuppgifter genom att kontakta Kraftteamet AB enligt nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta Kraftteamet AB.

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att Kraftteamet AB behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Kontakta oss för mer information om kring vår hantering av dina personuppgifter:

Kraftteamet AB
Fjärrviksvägen 2 A
653 50 Karlstad
info@kraftteamet.se
805
807