Kraftteamet - ett företag med stora ambitioner

Kraftteamet i Karlstad är verksamt inom beredning och projektledning på lokalnät 12-24 kV. Vi är ett delägt företag där samtliga medarbetare arbetar mot våra gemensamt uppsatta mål. Våra kunder finns bland elnätsbolag, entreprenörer och andra konsultfirmor över hela Sverige - välkommen som kund du också!

Våra uppdrag

Kraftteamet är en samarbetspartner inom beredning, projektering och projektledning på lokalnät. Våra uppdrag består av både jordkabelförläggning och nya luftledningar inom spänningsnivån 0,4-24 kV. Vi har erfarenhet av både BLL och hängkabelbyggnation.

Bland våra kunder märks bland andra Infratek, Eltel Networks, KEWAB, Ellevio AB, Vattenfall EldistributionOne-Nordic och NEKTAB.

Kraftteamet - ett företag att lita på

Vår framtid kommer att bestå av ett antal mindre konsulter med stor kompetens inom aktuella och efterfrågade områden. Kraftteamet grundades 2012 av några elkraftskonsulter som efter en tid som egna företagare bestämde sig för att gå ihop och arbeta mot gemensamma mål. Tillsammans samverkar vi för att nå kundens mål, samtidigt som vi utvecklar både företaget och oss själva för att bli mer konkurrenskraftiga. Vi drivs av utmaningarna i form av till exempel markförhandling med markägare och myndigheter, och trivs med de personliga kontakterna vi får med människor över hela landet.

Vi levererar kvalitet

Vårt varumärke bygger och är uppbyggt på kvalitet. Rent konkret innebär det bland annat att vi i varje affär försöker att bli ännu lite bättre i stället för att nöja oss och vila på våra lagrar. Ständig utveckling och vidareutbildning är vårt framgångsrecept för att fortsätta att vara den mindre konsulten med de stora kompetenserna. Viljan att bli bättre och leverera kvalitet är vår styrka.

Leverantör av konsulttjänster

Kraftteamet är en självklar leverantör av konsulttjänster där kompetens och leveranssäkerhet är viktigt. Referenser finns alltid att tillgå om så önskas.

Kraftteamets konsulter ser fram emot ett långsiktigt samarbete!

805